OFERTA
Katarzyna Dyrek

Moja oferta skierowana jest do osób dorosłych i obejmuje:

- Psychoterapię indywidualną prowadzoną w nurcie psychodynamicznym.

- Wsparcie psychologiczne w interwencji kryzysowej.

- Badania psychologiczne osobowości, obszaru emocjonalnego i afektywnego.

OFERTA
Teresa Staszak-Węglarz 

Moja oferta jest skierowana do osób dorosłych i obejmuje:

- Psychoterapię indywidualną prowadzoną w nurcie psychodynamicznym.
- Wsparcie psychologiczne w interwencji kryzysowej.
- Badania psychologiczne osobowości, obszaru emocjonalnego i afektywnego.
- Badania psychologiczne dla osób ubiegających się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności.
- Specjalistyczną diagnozę neuropsychologiczną osób dorosłych z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego - ocenę obszaru poznawczego, diagnostykę różnicową zaburzeń o podłożu neurologicznym i psychiatrycznym, diagnostykę otępień.
- Terapię neuropsychologiczną funkcji poznawczych (pamięci, uwagi, funkcji wykonawczych, wzrokowo-przestrzennych i innych) dla osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, na przykład wskutek urazów czaszkowo-mózgowych, guza mózgu, w stanie po udarze mózgu, osób z demencją.

 

© Copyright 2019 DWA GABINETY ul. Świętego Ducha 11, 33-300 Nowy Sącz
Prywatna Praktyka Psychologiczna Katarzyna Dyrek, Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny Teresa Staszak-Węglarz
Autor zdjęć gabinetów: Grzegorz Iwulski.              Realizacja: Verakom