Katarzyna Dyrek

Jestem specjalistą psychologiem klinicznym i psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji.
Studia psychologiczne ukończyłam na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W 2011 roku ukończyłam pięcioletnią specjalizację w zakresie psychologii klinicznej człowieka dorosłego, zdobywając tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej Nr 006/2011.1/39.
W 2012 roku ukończyłam pięcioletnie, całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, atestowane przez Sekcje Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin PTP.
Przez 5 lat pracowałam w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych należącej do Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, gdzie zajmowałam się diagnozą psychologiczną, wsparciem i pomocą psychologiczną dla osób dorosłych
z zaburzeniami psychicznymi.
Przez kolejne 6 lat pracowałam w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, gdzie oprócz indywidualnej diagnozy pacjentów, prowadziłam terapię grupową, psychorysunek, oraz wsparcie i psychoedukacje dla pacjentów i ich rodzin.
Od 8 lat pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Psychologicznej w Centrum Medycznym "Batorego", gdzie zajmuję się diagnozą kliniczną i psychoterapią indywidualną osób dorosłych.
Ponadto przez ostatnie 3 lata prowadziłam terapię grupową, konsultacje indywidualne i treningi relaksacyjne na turnusach rehabilitacyjnych dla pacjentów ze schorzeniami psychosomatycznymi.

Swój warsztat pracy psychoterapeuty poddaje regularnej superwizji, rozwijam go uczestnicząc w konferencjach naukowych i szkoleniach.

Moja oferta skierowana jest do osób dorosłych - OFERTA >>

Teresa Staszak-Węglarz 

Jestem specjalistą psychologiem klinicznym, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji.
Studia psychologiczne ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
W 2015r uzyskałam tytuł specjalisty psychologii klinicznej w dziedzinie neuropsychologii, nr MLP 0041.
W tym samym roku ukończyłam czteroletnie całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologicznej i Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Limanowej, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w programach przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.
Od 2014r do obecnie pracuję w Oddziale Neurologicznym Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, gdzie zajmuję się diagnozą i terapią neuropsychologiczną osób ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego oraz udzielam wsparcia psychologicznego pacjentom i ich rodzinom. Przez ostatnie 3 lata pracowałam w Uzdrowisku Krynicy-Żegiestów, gdzie prowadziłam konsultacje indywidualne, psychoterapię grupową i treningi relaksacyjne dla pacjentów ze schorzeniami psychosomatycznymi.
Od kwietnia 2019 roku jestem pracownikiem nowosądeckiego Dziennego Domu Seniora - tu realizuję wsparcie indywidualne i grupowe dla jego uczestników.
Od 2016r prowadzę prywatny gabinet psychologiczny, w którym zajmuję się psychoterapią indywidualną w nurcie psychodynamicznym, terapią neuropsychologiczną (usprawnianiem funkcji poznawczych) oraz wykonuję badania psychologiczne i neuropsychologiczne. 
Swoją pracę poddaję superwizji. Regularnie uczestniczę w szkoleniach i konferencjach. 

Moja oferta jest skierowana do osób dorosłych - OFERTA >>

© Copyright 2019 DWA GABINETY Długosza 23, 33-300 Nowy Sącz
Prywatna Praktyka Psychologiczna Katarzyna Dyrek, Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny Teresa Staszak-Węglarz
Autor zdjęć gabinetów: Grzegorz Iwulski.              Realizacja: Verakom